tai bigone game bigone vua bài 86 | tai vua bai

Mua hng '?n ch?i'... v?n vui
Error
 • XML Parsing Error at 1:472. Error 9: Invalid character
You are here: Home Chuy?n phi?m bn l? Mua hng '?n ch?i'... v?n vui

E-mail Print PDF

http://daohieu.files.wordpress.com/2009/08/het-to-khi-tuc-gian.jpg C nh?ng khch ??n qun ch?i ??... vui, ???c v?a ?n v?a xem "bi?u di?n". C ng ch? b?c b?ch: Khch quen b? ch?i r?i, gi? ??i ra t? t? c khi l?i ph s?n.


Bn hng ch?i

Ng??i H N?i v?n th??ng hay nh?c ??n chuy?n bn m?ng, cho ch?i ?? ni v? m?t ki?u bn hng k? l? c m?t khng hai nytrn th? gi?i. Qun bn canh d?c mng n?i ti?ng ngon v?i mn l??i, s??n, gi heo ch?m x d?u, c?nh ch? Ng S? Lin (H N?i) t khi ng?t ti?ng lo nho chua lot c?a b ch? ngoi 50. M?i cu h?i c?a khch l m?t c? h?i cho b... "x? gi?n".

Khch m?i d?ng xe tr??c qun h?i: "Ch? ?i, ?? xe ? ?u?". B ??p ngay vo m?t: "?? ln nc nh ny ny!". M?t th?c khch g?i rau s?ng ??n l?n th? 3, b? b ch?m qua bn bn hng qut v?i vo nh: "?y khng c rau, t? tr?ng m ?n!". N?u khch gi?c nhanh ln, lc ? s? l: Lm ?. g m ph?i gi?c r?i c? ln! hay Khng c 10 tay nh!... Th?m ch c c gi g?i mn th? th?, nh? nhng qu c?ng b? ch?i: M?! ?i?u ch?y n??c ra.

M t? ?nh.
Qun bn ch?i ? Ng S? Lin

Ki?u bn hng ch?i khch nh? th? ny t?p trung kh nhi?u ? H N?i. Ng??i bn th lun mi?ng m?ng, khch th nh?n nh?c ?n ch?ng dm ni cu no.

C qun c?m bnh dn, khch ??n ?n ?ng, ch? y?u l nh?ng ng??i lao ??ng ngho.Tr?a no ng??i dn trong ng c?ng nghe th?y b bn hngm?ng khch hng nh?... m?ng con. Khch vo qun ?i dp ??y vi v?a, b qut: "Th?ng kia, chn b?n nh?... l?n, r?a ?i", g?i mn ?n ch?n lu th b? m?ng: "?n th ?n, khng ?n th... bi?n", tr? ti?n nt l b? ni ngay: "ti?n g m nh? gi?y chi....". ?y l ch?a k?, v?a ng?i ?n, v?a nghe b ch? ch?i ng??i gip vi?c oang oang.

Chuy?n ch?i khch khng ch? di?n ra ? nh?ng qun n?i ti?ng c mn ?n ngon, ?i?u ng?c nhin l n c?ng xu?t hi?n ? ngay c? nh?ng qun hng ch?ng ph?i n?i ti?ng g. M?t qun ?nsng ? ph? Yn Ph?, c quy ??nh r?t k? qui, khch g?i g c?ng ph?i ch? 15 pht. C m?t ?m khch vo g?i bnh m ?pla, khng th?y nh hng ?? ??ng, t??ng b? qun, khch nh?c. Tay ph?c v? khng thm nhn khch, li?n ni: ??i 15 pht!. Ch? 10 pht sau, khch l?i g?i tay nhn vin n?. Anh ta c?c l?c: M?i 14 pht!. ?p qu? tr?ng th hai pht ch? m?y!. ? ?y quy ??nh g?i g c?ng 15 pht. Tr?i, quy ??nh k? v?y?. G ph?c v? m?t khng bi?n s?c, m?t khng nhn ng??i ??i tho?i, v?a ?i vo nh v?a l?m b?m: "Khng ?n th bi?n"! T?t c? h h?c m?m v ng? ngc h?i nhau xem nh?ng cu mnh v?a nghe c th?t khng.

Ki?u bn hng ny ? ?i ng??c l?i v?i t?t c? m?i nguyn t?c trong kinh doanh l tho? mn khch hng t?i ?a, ?i ng??c l?i v?i v?n minh th??ng m?i. Khch hng l nh?ng ng??i nui s?ng h?, v?y nh?ng khch hng ? b? ??i x? t?i t?. Ng??i bn hng ? th l?, thi?u v?n ho nh?ng ci thch th khng bnh th??ng, s? nh?n nh?c c?a m?t s? ng??i cng s? im l?ng c?a cc c? quan ch?c n?ng c?ng l l do ?? cho ki?u bn hng ny t?n t?i.

Nh?ng lo?i qun hng ny t?n t?i ???c v?n l do s? ch?p nh?n c?a khch hng. V?i nh?ng khch hng khng ch?p nh?n ???c chuy?n ny th ch? ??n 1 l?n v khng bao gi? quay tr? l?i. Ch?c 2 ki?u ng??i v?n ??n ?y ?n. Th? nh?t ? l nh?ng ng??i quan ni?m r?ng nh?ng ch? qun v ng??i ph?c v? ? nh?ng ??a ch? kinh doanh, d?ch v? k? trn c th l? th?t nh?ng h? l?i n?u ?n ngon v ngon nn nh?n nh?c ch?u ??ng v?a ?n v?a nghe ch?i ch? ?? ???c ?n ngon.

Cn ki?u ng??i th? 2 l nh?ng ng??i thch nghe ch?i, th?y b? ch?i th ?n m?ingon h?n. C ng??i cn ni ?a r?ng, ??n nh?ng qun ny ?? ???c... vui, n?u khng ???c nghe ch?i th ?n m?t ngon...Nghe ch?i,nghe ?u?i ? qun hng gi?ng nh?... v?a ?n v?a xem bi?u di?n. Ti?ng ch?i th?m ch cn khi?n ?? ?n thm h??ng v?, qun thm "phong cch" khi?n ng??i ?n nh? r?i thnh nghi?n th?nh tho?ng l?i qua. C ng ch? (khi mt mnh) b?c b?ch: Mnh ?ang ch?i m?ng n (khch) quen r?i, n thch, gi? ??i ra t? t? c khi l?i ph s?n.

Qun bn ch?i ? c?nh ch? Ng S? Lin ? t?n t?i bao nhiu n?m nay, r?t ph?n v?n ho v phi v?n minh (trong khi thnh ph? H N?i n?m no c?ng pht ??ng phong tro v?n minh th??ng m?i) v?y m c? quan cng quy?n ? ??a ph??ng ny v?n ?? nguyn, coi nh? khng c chuy?n g. C? th?i gian di khng h? r?n ?e, x? ph?t, hay gio d?c ?? h? c v?n ho h?n trong bn hng, c? m?c ng??i tiu dng b? xc ph?m.

Do? v ?nh khch

Nhi?u khch hng ngy nay khi ?i mua hng lun t? nh? thi th b? n (ng??i bn) ch?i, m?ng c?ng ?nh ch?u ??ng ?? n ?nh cho th kh?. Chuy?n do? v ?nh khch hng ? ?u hi?m ch? trn m?nh ??t chng ta s?ng khng h? thi?u.

M?t khch hng k?1 bu?i sng ch? nh?t r? m?y ng??i b?n ?i ?n sng, caf xong r? nhau ??n 1 showroom t nh?p kh?u trn ???ng Lng H? (H N?i) xem xe.H?i nhn vin bn hng cu g, anh ta c?ng khng tr? l?i m cn h?i ng??c l?i nh?ng cur?t x?ng ??i lo?i "c mua khng m h?i". ??n khi khch b?c qu m?i than bn hng m "nh?m nh?ng nh? ch c?n ma" th? th bn cho ai, l?p t?c nhn vin ny nh?y d?ng ln v do?: "c mu?n ?nh nhau khng th b?o?". Khch s? qu v?i vng ln xe b? ch?y. Tm hi?u ra m?i bi?t ngy ch? nh?t, ng ch? th ?i ?nh golf, nhn vin mu?n ngh? nh?ng c? ph?i bn hng nn tm cch ?u?i khch.

B? do? ?nh d?u sao v?n cn nh?, c nh?ng khch hng b? ?nh h?n hoi v ?nh tn t?. M?i ?y ch? Phan Th? Tuy?t H?ng ? ph??ng 3, thnh ph? ? L?t (Lm ??ng) ? b? nhn vin c?a Cng ty B?o hi?m d?u kh khu v?c Ty Nguyn, V?n phng t?i Lm ??ng ?nh tr?ng th??ng. Ch? H?ng ??n v?n phng Cng ty B?o hi?m d?u kh Ty Nguyn t?i Lm ??ng ?? yu c?u thanh ton b?o hi?m tai n?n xe my cho ng??i em h? l Tr?nh Xun L?c. Do h? s? ? n?p h?n 10 thng tr??c, nh?ng ??n nay v?n ch?a ???c ??n v? ny gi?i quy?t b?o hi?m theo quy ??nh, nn t?i bu?i lm vi?c ?, ch? H?ng ? kin quy?t yu c?u cng ty ny ph?i gi?i quy?t d?t ?i?m. Khng nh?ng khng nh?n ???c s? h?p tc gi?i quy?t s? vi?c, ch? H?ng cn b? nhn vin b?o hi?m Ph?m H Th? Ngn ?u?i ra kh?i cng ty, ra ??n c?a th li?n b? nhn vin ny tm tc v ?nh t?i t?p vo ng??i.

Nh?ng ai ? t?ng vo cc qun c?m t xu?t hi?n nhi?u ? khu v?c mi?n Trung thkhng kh?i bng hong b?i cch ??i x? v?i khch hng t?i ?y. T? trn t khch b? la vo qun t?ng ?m nh? la v?t, r?i b?t ph?i mua ?? ?n v?i gi c?t c? trong khi ? ?? ?n ton nh?ng th? i thiu, th?i khng ?n ???c c?ng ph?i c? m nu?t khng th s? b? ?nh. Mu?n ?n hay mu?n b? ?nh tu? khch ch?n. C khch hng ? b? b?n cn ?? ?nh ch?t b?i nh?t quy?t khng ch?u ?n ?? ?n t?i qun.

Ngay c? nh?ng n?i v?n minh l?ch s? c y?u t? ??u t? c?a n??c ngoi nh? Siu th? Big CBin Ho (??ng Nai) th b?o v? ? ?y v nghi ng? khch l?y tr?m hng c?ng ? khng ti?c tay ?nh khch hng ??n n?i ng??i khch ny u?t ?c qu ph?i t? v?n nh?m b?o v? danh d? cho mnh.

Ch?ng ki?n c?nh bn mua nh? v?y, nhi?u ng??i khng kh?i xt xa: Sao m ??o ??c x h?i xu?ng c?p? Sao m s? t? t?, danh d?, nhn ph?m, tnh m?ngcon ng??i b? coi th??ng ??n v?y? Khng bi?t trn th? gi?i ny, cn n?i no c nh?ng ki?u bn hng nh? ? Vi?t Nam?

 • Cng Minh
 

Lin h?

Lin h? v?i chng ti ngay by gi? :

 • Tel : (+844) 3.7733 799
 • Fax : (+844) 3.7733 854
 • Email : salehlc@hn.vnn.vn / hlc@hn.vnn.vn
 • Website : www.halongjsc.com.vn
 • Hotline : 0982 088 185 - Mr.Hng GD Kinh Doanh
 • Working Hours : Mon - Fri 8:00 AM - 12:00 AM l 1:30 PM - 5:30 PM
 • -----------------------------Sat 8:00 AM - 12:00 AM l 1:30 PM - 4:00 PM

??I TC

Partner

deepcool2

emachineslogo

C?a t? ??ng


Saturday
August 2018
18

H? Long chuyn phn ph?i PC ??ng b?, d? n

th?nh tho?ng bn c? Laptop


Chng ti lun tn tr?ng khch hng

v ???ng nhin

Khch hng c?ng c?n tn tr?ng chng ti !

 • Acer Aspire AS4736Z - 441G25Mn 9,299,000 VN?
 • Acer Netbook Personal Computer LU.SDQ0C.008 6,490,000 VN?
 • Notebook HP Pavillion DV4-143us (Espresso Black) 14,060,000 VN?
 • Inspiron 15R T560809VN(210-31551) Red, Black 14,280,000 VN?

T? gi ngn hng

Th?i Ti?t


HALONG I&C JSC.,
Đang Tải Dữ Liệu

T? ?i?n tr?c tuy?n

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay112
mod_vvisit_counterHm qua360
mod_vvisit_counterTu?n ny1450
mod_vvisit_counterTu?n tr??c1300
mod_vvisit_counterThng ny3636
mod_vvisit_counterThng tr??c6354
mod_vvisit_counterT?t c?2113166

Đang có: 3 guests online
IP c?a b?n: 54.198.195.11
 ,