tai bigone game bigone vua bài 86 | tai vua bai

Th? cho DORTEX
Error
 • XML Parsing Error at 1:472. Error 9: Invalid character
You are here: Home Dortex - ?i Loan

E-mail Print PDF

Knh g?i: QU KHCH HNG!

http://halongjsc.com.vn/images/stories/AutoDoor/Dortex.gif

Tr??c tin, xin thay m?t cng ty CP Tin H?c & Xy D?ng H? Long chng ti xin g?i t?i cc b?n nh?ng l?i chc s?c kho? v thnh cng trong kinh doanh.

Chng ti, Cng ty ?ng d?ng cng ngh? k? thu?t H? Long ???c hng s?n xu?t c?a t? ??ng Dortex ch?n lm nh phn ph?i chnh th?c t?i Vi?t Nam. Ngoi ra, cng ty chng ti c?ng l Nh phn ph?i ??c quy?n s?n ph?m c?a t? ??ng c?a Hng TERAOKA - Nh?t B?n, RECORD - Thu? S? t?i Vi?t nam

V?i ??i ng? nhn vin nhi?t tnh v c trnh ??, v?i tn ch? khch hng lun lun ?ng chng ti s? cung c?p cho cc b?n nh?ng b? c?a c ch?t l??ng cao v?i m?t d?ch v? t?t nh?t, mang l?i cho cng trnh c?a cc b?n m?t phong cch hon ton m?i ? l: sang tr?ng v hi?n ??i.

C?a t? ??ng mang nhn hi?u DORTEX l s?n ph?m lin doanh gi?a 2 nh ??u t? c?a ??c v ?i loan ???c thnh l?p vo n?m 1971 do ng Hail?-Ken lm ch? t?ch, c tr? s? v nh my ??t t?i No 38, Lane 280, Wu Chia Road, Kuan Miao Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan R.O.C.

V?i 30 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c t? ??ng ho s?n ph?m DORTEX c ch?t l??ng tuy?t h?o, ?? tin c?y cao ???c khch hng trn th? gi?i tin t??ng. S?n ph?m DORTEX ??t ch?t l??ng qu?c t? ISO 9001; ???c c?p ch?ng ch? ch?t l??ng theo tiu chu?n c?a ??c v ch?ng ch? theo ch?t l??ng Chu u, ???c bn r?ng ri ? ??c, , H Lan, Thu? S?, cc n??c c?ng ??ng Chu u, M?, Cana?a, Nam phi ....

T?i Vi?t nam, t? n?m 1997 c?a t? ??ng DORTEX ? ???c l?p ? nhi?u c? quan, x nghi?p nh?: Trung tm d?ch v? bay Mi?n B?c ( Sn bay Gia lm H n?i), Khch s?n Ty h?, H?i tr??ng t?nh u? Yn bi, Cng ty xi m?ng X77, Cng ty cho thu ti chnh c?c hng h?i, Cng ty Xu?t nh?p kh?u V?t t? ?i?n ?nh v Video, Ngn hng Cng th??ng Thi Bnh,Trung tm th??ng m?i Trng Ti?n, nhi?u cng ty lin doanh t?i khu ch? xu?t Sng th?n,Tn thu?n t?i thnh ph? H? Ch Minh c?ng ch?n c?a DORTEX ?? trang tr v s? d?ng trong c? quan c?a mnh. V?i s? l??ng bn ra khng nh? nh?ng cho ??n nay ch?a c m?t c? quan no g?i ?i?n thng bo h?ng hc hay yu c?u b?o hnh, ?i?u ? cho th?y r?ng ch?t l??ng c?a DORTEX r?t ?n ??nh. Thng 11 n?m 2001 Hng Dortex v cng ty H? Long ? ?i ki?m tra k? thu?t t?i m?t s? c? quan v ???c cc c? quan ny t? r?t hi lng v?i s?n ph?m DORTEX m h? ? l?a ch?n.

TNH N?NG K? THU?T C?A C?A DORTEX

C?a DORTEX ???c thi?t k? trn c? s? ?ng d?ng nh?ng thnh t?u c?a nghnh cng nghi?p my tnh t?o cho s?n ph?m c ?? chnh xc cao, d? l?p ??t, thu?n ti?n cho vi?c b?o d??ng c?ng nh? b?o hnh. DORTEX s? d?ng b? my tnh 8 BIT c cc phm l?p trnh m?m cho php ng??i s? d?ng c th? thay ??i cc tham s? khi c?n thi?t. Cc tham s? nh?: t?c ?? m?, t?c ?? ?ng, th?i gian gi? c?a m?, kho?ng cch m? nhanh ch?m, kho?ng cch ?ng nhanh ch?m ???c l?u gi? b?i cc b? nh? trong c?a my tnh v khng b? m?t trong b?t k? tr??ng h?p no k? c? khi m?t ?i?n.

DORTEX l hng c?a s? d?ng ??ng c? ?i?n m?t chi?u khng ch?i than. ?y l m?t thnh cng mang tnh cch m?ng nn nhi?u hng c?a t? ??ng trn th? gi?i nh? JAD Nh?t b?n; RECORD Thu? S? ? ?? ngh? mua cc ??ng c? lo?i ny cho s?n ph?m c?a h?. Trong khi cc hng c?a th??ng dng ??ng c? ?i?n xoay chi?u c cc y?u ?i?m nh?: th??ng xuyn ??t nng ??ng c?, kch th??c l?n, gia t?c quay ban ??u nh? nn ??ng c? ph?i c cng su?t l?n th DORTEX s? d?ng ??ng c? ?i?n m?t chi?u 24 V kh?c ph?c ???c t?t c? cc y?u ?i?m trn ??ng th?i khi c?a khng ho?t ??ng th ?i?n p t?i m t? g?n nh? b?ng khng lm t?ng tu?i th? cho ??ng c?. ?i?n n?ng tiu th? cho ton b? c?a l 45W.

C?a DORTEX ???c thi?t k? trn b? ray H?p kim nhm nh? song r?t c?ng, ch?u ???c ma st cao v khng b? bo mn. B? ray c th? ch?u ???c cc b? cnh c?a c tr?ng l??ng ??n 250 Kg

Cc tham s? k? thut chnh c?a c?a DORTEX :

- Khung c?a : 2,1m ??n 6,4m

- ?? m? thng thu? : 1,2 ??n 3,0 m

- T?c ?? m? : 450mm ??n 1100mm/giy

- T?c ?? ?ng : 400mm ??n 1000mm/giy

- ??ng c? m?t chi?u khng ch?i than DC24V 35 W

- Hi?u ?i?n th? s? d?ng : 110-220 V 50-60 Hz

B? c?m bi?n h?ng ngo?i ( M?t nhn ) c ?? nh?y cao c ?? quan st r?ng t? 2m ??n 6m theo yu c?u c?a khch hng.

DORTEX c nhi?u lo?i s?n ph?m m? theo nhi?u hnh th khc nhau nh? : M? theo chi?u cong c?a cung trn; m? theo gc, m? ?p 4 cnh c?a ?? t?o ?? thng thu? l?n

Ch?n c?a DORTEX ch?c ch?n qu khch s? hi lng v?i s? t?n tnh c?a ??i ng? k? thu?t vin lnh ngh?. M?i s? c? ??u ???c kh?c ph?c trong 10 pht k? t? khi k? thu?t vin c?a hng c m?t t?i hi?n tr??ng.

DANH SCH CC C? QUAN ? L?P ??T

C?A T? ??NG DORTEX

Stt

Tn c? quan

??a ch?

1

T?NG CNG TY XI M?NG VI?T NAM

???ng L Du?n - H N?i

2

TRUNG TM D?CH V? BAY MI?N B?C

Gia Lm - H N?i

3

KHCH S?N TY H?

Ty H? - H N?i

4

CNG TY XU?T NH?P KH?U V?T T? ?I?N ?NH

V VIDEO

65 Tr?n H?ng ??o - H N?i

5

NGN HNG NNG NGHI?P V PHT TRI?N NNG THN

Lng H? - H N?i

6

CNG TY CHO THU TI CHNH HNG H?I

120 Hng Tr?ng - H N?i

7

KHU LIN C?

3 An D??ng - H N?i

8

KNH M?T TRNG TI?N

51 Tr?n Nhn Tng - H N?i

9

TRUNG TM MOCA?A (NH?T B?N)

Ba V - H Ty

10

CNG TY THI?T B? PH? TNG XE MY (NH?T B?N)

Th? tr?n ?ng Anh - H N?i

11

NGN HNG CNG TH??NG THI BNH

Thi Bnh

12

TRUNG TM TH??NG M?I TRNG TI?N

Trng Ti?n - H N?i

13

CNG TY HONG GIA

???ng C Chnh Lan - th? x Ho Bnh

14

H?I TR??NG T?NH U? YN BI

Th? x Yn Bi

15

CHI NHNH NGN HNG NH N??C B?C NINH

Th? x B?c Ninh

16

B?U ?I?N QU?NG BNH

Qu?ng Bnh

17

NH KHCH T?NH U? QU?NG NINH

Qu?ng Ninh

 

Lin h?

Lin h? v?i chng ti ngay by gi? :

 • Tel : (+844) 3.7733 799
 • Fax : (+844) 3.7733 854
 • Email : salehlc@hn.vnn.vn / hlc@hn.vnn.vn
 • Website : www.halongjsc.com.vn
 • Hotline : 0982 088 185 - Mr.Hng GD Kinh Doanh
 • Working Hours : Mon - Fri 8:00 AM - 12:00 AM l 1:30 PM - 5:30 PM
 • -----------------------------Sat 8:00 AM - 12:00 AM l 1:30 PM - 4:00 PM

??I TC

Partner

deepcool2

emachineslogo

C?a t? ??ng


Saturday
August 2018
18
Khch hng l th??ng ??
tuy nhin
Nh?ng ng??i lm d?ch v? c?ng c?n ???c trn tr?ng

Chng ti lun tn tr?ng khch hng

v ???ng nhin

Khch hng c?ng c?n tn tr?ng chng ti !

 • Notebook HP Pavillion DV4-143us (Moonlight White) 14,060,000 VN?
 • Inspiron 14 T560802VN (210-32148) Red, Black 11,520,000 VN?
 • Acer Aspire AS4736Z - 441G25Mn 9,299,000 VN?
 • Acer Netbook Personal Computer LU.SDF0C.004 6,490,000 VN?

T? gi ngn hng

Th?i Ti?t


HALONG I&C JSC.,
Đang Tải Dữ Liệu

T? ?i?n tr?c tuy?n

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay135
mod_vvisit_counterHm qua360
mod_vvisit_counterTu?n ny1473
mod_vvisit_counterTu?n tr??c1300
mod_vvisit_counterThng ny3659
mod_vvisit_counterThng tr??c6354
mod_vvisit_counterT?t c?2113189

Đang có: 26 guests online
IP c?a b?n: 54.198.195.11
 ,